«اسماعیل خانجانی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در قالب تسهیلات 50 تا 200 میلیون ریالی برای اشتغالزایی این مددجویان پرداخت شده است.
وی اظهارداشت: این تسهیلات از محل تبصره 16 در بخش های کارآفرینی، راه اندازی کارگاه های کوچک، توانمند سازی و خوداشتغالی معلولان پرداخت می شود.
وی با اشاره به تخصیص 22 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی به مددجویان تحت پوشش ادامه داد: 74 مددجو تاکنون برای دریافت 12میلیارد و 870 میلیون ریال به بانک های عامل معرفی شدند.
رئیس بهزیستی خمین گفت: 17 مددجوی معرفی شده به بانک ها موفق شدند سه میلیارد ریال تسهیلات از محل تسهیلات ابلاغی امسال دریافت کردند.
خانجانی ادامه داد: این تسهیلات برای ایجاد مشاغلی چون دامداری، مکانیکی، خیاطی، قالیبافی، طباخی، کشاورزی، زنبورداری، ویدئوکلوپ و تولید گل و گیاه به مددجویان متقاضی پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: 6 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات اشتغال نیز از محل باقیمانده اعتبارات بند د تبصره 16پارسال به 45 مددجو پرداخت شده است.
خانجانی گفت: 150 فرصت شغلی پایدار درسال گذشته برای مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی در خمین ایجاد شد و این مشاغل با اعطای 21 میلیارد و 250 میلیون ریال تسهیلات فراهم شده است.
هفت هزار نفر در خمین زیر پوشش نهاد حمایتی و خدماتی بهزیستی قرار دارند.