به گزارش ایرنا، معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان بوشهر در این آئین افزود: این کتابخانه با 10 میلیارد ریال هزینه راه اندازی شده است.
سهیلا اشجع افزود: مکان این کتابخانه از سوی خیران و تجهیزات مورد نیاز آن از سوی شرکت سامسونگ تامین شده است.
وی ادامه داد: در استان بوشهر 2 هزار و 266 نابینا وجود دارد.
اشجع افزود: باید امکاناتی فراهم باشد که نابینایان نیز همانند یک انسان عادی از امکانات موجود در جامعه استفاده کنند.
وی گفت: با این وجود استاندارد سازی معابر ویژه معلولان و بویژه نابینایان از درخواست های مهم این قشر است که امیدواریم در سطح تمامی شهرهای استان مناسب سازی شود.
اشجع ادامه داد: خطر معلولیت از هیچکس مبرا نیست از این رو انتظار است در حمایت از آنها یک اهتمام ویژه ایجاد شود.
وی ادامه داد: استان بوشهر 19 هزار و 920 معلول تحت پوشش بهزیستی دارد که در راستای انجام رسالت خود در سال گذشته به 290 نفر نابینا کمک هزینه ازدواج اعطا کرد.
وی گفت: ایجاد شرایط برای راه اندازی بازارچه عمومی ویژه ارائه توانمندی های نابینایان از دیگر درخواست های این قشر است که می تواند به اقتصاد و معیشت این افراد کمک شایانی کند.
مدیرعامل انجمن نابینایان کشور نیز گفت: کتابخانه گویای بوشهر پانزدهمین کتابخانه گویای کشور است و نخستین آن نیز در زنجان راه اندازی شده است.
منصور شادکام افزود: امسال برنامه ریزی برای بررسی میزان استقبال از این کتابخانه ها صورت می گیرد تا در این راستا برای افزایش شمار آنها در کشور و یا توسعه کتابخانه های کنونی اقدام شود.
وی یادآورشد: اکنون در هر کدام از کتابخانه های گویای کشور ویژه نابینایان بیش از 2 هزار کتاب برجسته نگار در زمینه های مختلف وجود دارد.
شادکام ادامه داد: در زنجان بعنوان کتابخانه گویای پایلوت کشور 2 هزار و 317 داستان(بصورت فایل های صوتی جداگانه)، 560 کتاب ویژه کودک و نوجوان، 100 عنوان کتاب بریل و 560 عنوان کتاب صورتی جمع آوری و در اختیار نابینایان قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: اقدام خیرخواهانه شرکت سامسونگ در توسعه و تجهیز کتابخانه های گویا یک الگوی مناسب برای بنگاه های اقتصادی است تا علاوه بر کار اقتصادی کار اجتماعی نیز داشته باشند.