یزد - ایرنا - رئیس اداره بهزیستی اردکان با تاکید بر توجه ویژه آحاد مردم به معلولان گفت: اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت اقدامی فراگیر برای تحقق جامعه پایدار و پذیرا برای همه است.امیرولی عضدزاده روز سه شنبه در نشست مشورتی انجمن ها و موسسات توانبخشی تحت نظارت بهزیستی با اشاره به اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصریح کرد: مناسب‌ سازی معابر، سهولت تردد ، امور‌فرهنگی، هنری ، آموزشی و ورزشی ، کارآفرینی و اشتغال، تسهیلات مسکن، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، حمایت‌های اداری و استخدامی، تحصیل و موضوع بیمه از ویژگی‌های مهم قانون جدید است.
وی همچنین ضمانت اجرایی و اجباری شدن خدمات بخش‌های دولتی و خصوصی به معلولان را از مهم‌ترین ویژگی‌های لایحه جامع حمایت ازحقوق آنها عنوان کرد و گفت: با عنایت به بند« ت » ماده 10 فصل 5 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، دستگاه ها و شرکت های دولتی موظف به اختصاص 30درصد از پست های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی به معلولان هستند.
وی بیان کرد: افزون بر آن براساس ماده 15 این قانون دولت مکلف است تا حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی ، کارگری ) دستگاه های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.
عضدزاده با اشاره به معرفی اردکان به عنوان شهر بدون مانع و دوستدار سالمند و اقدام صورت گرفته تصریح کرد : در لایحه جدید به مناسب سازی اماکن عمومی و محیط شهری با ساز و کار اجرایی و مشخص ، نیز اشاره شده است.
وی افزود: بر اساس ماده 2 فصل 2 قانون جدید حمایت از حقوق معلولان کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف هستند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.
در شهرستان اردکان چهار مرکز روزانه جسمی حرکتی، کودک کم شنوا و ناشنوا، حرف آموزی معلولان ذهنی و معلولان ذهنی زیر 15 سال و 2 مرکز نگهداری شبانه روزی سالمندان و معلولان ذهنی زیر پوشش بهزیستی فعالیت دارد.
مرکز شهرستان 98 هزار نفری اردکان در 60 کیلومتری شمال شهر یزد قرار دارد.