به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، مردم استانبول در اعتراض به بی توجهی دولت به معلولان و بی توجهی در خصوص حقوق اجتماعی شان تجمع کرده و معترض شدند.
اعتراض معلولان در ترکیه
به گزارش روزنامه جمهوریت، این دسته از افراد معترض بودند که معلولان خانه نشین شده و زندگی شان مانند حبس سپری می شود. این معترضان حتی نسبت به بی توجهی در خصوص انتخابات و نبود شرایطی بهتر برای حضور معلولان در انتخابات انتقاد کردند.
آنها درخواست ایجاد شرایطی بهتر همچون انسان های دیگر را خواستار شدند.

1700862_331.jpg