شرکت مهندسي به يک نفر خانم جهت امور دفتري و اداري نياز دارد
ساعات کار از شنبه تا چهار شنبه 8:00 الي 17:00
پنجشنبه ها تعطيل
محدوده شرکت اصفهان دروازه شيراز
متقاضيان رزومه خود را به آيميل زير ارسال نمايند
applicationform1397@gmail.com