مستند توانمندی‌های معلولين آسايشگاه خيريه کهريزک کليد خورد


با فیلمبرداری از سکانسهای پایانی مستند ” توانمندی‌های معلولين ” آسايشگاه خيريه کهريزک ، کار تدوين اين مستند بزودی آغاز می‌شود.


فاطمه رسپنا کارشناس کارگردانی و سازنده اين مستند در حاشيه توليد کار جديد خود به خبرنگار کهريزک گفت: بر اين باورم که با به تصوير کشيدن روايت زندگی معلولینی که در يک اجتماع بزرگ با ساماندهی خاص خود زندگی و فعاليت می‌کنند ، می‌تواند اثرات مثبتی در افکار عمومی جامعه ايجاد نمايد.

وی افزود: معرفی توانمندی‌های بالقوه معلولين در قالب اين مستند ، شاخصه اصلي خواهد بود ، شيوه زندگی ، هنر آموزي و استفاده بهينه از توانایی ها نيز ازنگاه دوربين ما بدور نمي ماند، ضمن آنکه لزوم شناخت کافی مخاطبين از حاميان آنان در دستور کار قرار دارد.

رسپنا تصريح کرد: مطلع هستيم در يک ساماندهی منسجم ، افراد بلند نظری تحت عنوان ” نيکوکار ” بسیاری از امور عمده کهريزک را حمايت می‌کنند که اين مهم در قالب مستند فوق نمايان خواهد بود.

کارگران مستند ” توانمندی‌های معلولين ” اظهار امیدواری کرد: با تدوين اين مستند ، علاوه بر پخش یکی از شبکه‌های تلویزیونی ، شاهد حضور چشمگير فيلم مستند جديد خود در جشنواره فيلم های مستند نيز باشد.

منبع: خبرگزاری مهر