پایتخت هنوز مهیای تردد معلولان نیست

آنقدر آرام به نظر می رسد که نمی توان تصور کرد او همان کسی است که تا دقایقی پیش از عدم وضعیت مناسب برای تردد افراد معلول یا بیمار گلایه مند بوده است.

می گوید: چند ماه پیش به دلیل حادثه ای، مجبور شد برای مدتی از واکر و اکنون از عصا استفاده می کند.

وقتی می پرسم «از چه چیز ناراحتی؟» جواب می دهد: «عصبانیتم از عدم توجه مسئولان و مردم نسبت به بیماران و افراد معلول است».

دوباره عصبی می شود. دست هایش را به هم قفل می کند تا دغدغه ذهنی اش او را رسوا نکند. ادامه می دهد:
پایم به شدت آسیب دیده بود و مجبور شدم واکر تهیه کنم.

وی می گوید: تازه در این شرایط بود که متوجه شدم افراد معلول چقدر در تردد در شهر مشکل دارند. به عنوان مثال یک مسیر کوتاه از خانه تا مغازه سرِ کوچه، پر از موانع است. بعضا پیاده راه ها یک سطح صاف نیستند و برخی مردم هم خودروی خود را طوری پارک می کنند که مسیر پیاده راه را می بندند.

او که خود را محراب، فارغ‌التحصیل​ رشته شیمی و کارمند معرفی می کند، ادامه می دهد: با توجه به شرایطم و دردی که داشتم امکان رانندگی نبود و جالب اینکه وقتی می خواستیم سوار تاکسی شدم اکثر رانندگان می گفتند صندوق عقب جا ندارد و برخی هم عنوان می کردند که دربست بگیر.

محراب به وضعیت اتوبوس ها برای افراد معلول و آسیب دیده جسمی اشاره کرد و می افزاید:
با واکر اصلا نمی شود به راحتی وارد ایستگاه شد کلی دردسر دارد تازه اتوبوس ها هم با فاصله از محل سوار و پیاده شدن می ایستند.

وی اضافه می‌کند: البته مردم با دیدن فرد معلول، جایشان را به او می دهند اما به دلیل شلوغی درون اتوبوس، واکر باعث مزاحمت آنهاست.

محراب به عدم وجود رمپ در ورودی برخی ادارات اشاره می کند و می​ گوید: نکته جالب اینکه برخی فروشگاه‌ها رمپ دارند اما ورودی ها را بستند. جالب اینکه در برخی ادارات اسانسور نیست و کارهای اداری در طبقات مختلف انجام می شود.

وی با بیان اینکه معلولان و افراد آسیب دیده به سختی از مترو می توانند استفاده کنند، اظهار می دارد:
ازدحام جمعیت اجازه استفاده را نمی دهد.

محراب در روزهای بیماری سختی زیادی را متحمل شده است و قصد دارد پس از بهبودی برای رفاه حال افراد معلول و آسیب دیده قدمی بردارد و می گوید: اولین گامش نیز رسانه ای کردن این موضوع بوده است.

او در نظر دارد به همت مردم محله شرایط پیاده راه و ورودی برخی فروشگاه ها را برای تردد معلولان و افراد آسیب دیده متناسب کند.


منبع: ایسنا