برای سربلندی ایران در انتخابات شرکت کردم

سیده مهتاب نبوی دختر نوجوان دارای معلولیت رای اولی شیرازی که انتشار عکس او هنگام رای دادن ، دست به دست در فضای مجازی می چرخد و طوفانی از انگیزه و عشق و امید را به نمایش گذاشته است، انگیزه اش از حضور در پای صندوق های رای را سربلندی و تعالی ایران اسلامی اعلام کرد.

سیده مهتاب نبوی دانش آموز مدرسه فرزانگان است و روز جمعه در مدرسه فردوسی حوالی چهار راه حافظیه شیراز رای خود را به صندوق انداخت.

این دختر شیرازی که با وجود محرومیت از 2 دست، در نویسندگی و نقاشی تبحر دارد در مصاحبه خود اینگونه بیان داشت:
همه ما در یک سرزمین زندگی میکنیم و نباید برای تعیین سرنوشت میهن اسلامی بی تفاوت باشیم ، همه ما سرنشینان یک کشتی به سوی ساحل نجات هستیم ، ما با هم باید این سرزمین را آباد کنیم و برای فخر این سرزمین دعا کنیم.

'سیده مهتاب' که امسال خود را برای حضور در رقابت های کنکور آماده می کند گفت:
مردم ما از پیر و جوان امروز اعتماد کردند و به پای صندوق رای آمدند اما امیدوارند که رئیس جمهوری آینده نیز وفادار به رای آنان بماند و برای تعالی این مرز و بوم از هیچ چیز فروگذار نکند ، رئیس جمهور باید با تمام توان و خستگی نپذیر آستین همت بالا بزند و پاسخی شایسته به این حضور پر شور بدهد.

او که متانت در چهره اش موج می زند و چراغ امید در چشمانش روشن است، معتقد است: رئیس جمهوری آینده باید فرزندان این سرزمین را چون فرزندان خود بداند ، آنها می توانند ، آستین همت بالا بزنند ، آنها که می دانند ، دست دعا به آسمان بلند کنند ، آنها به مهر بنگرند و رقابت های انتخاباتی را پایان یافته تلقی کنند.

مهتاب که از بدو تولد از داشتن هر 2 دست محروم است و بار این معلولیت را بر دوش می کشد هیچگاه معلولیت را محدودیتی برای خود ندانسته و تا کنون 2 کتاب نوشته است ، کتاب ' در نگاه مهتاب ' و کتاب ' تا بی نهایت ' از نوشته های اوست.

او دانش آموز ممتاز مدرسه است و با ساخت چمن زن خورشیدی گواهینامه برتر جشنواره خوارزمی را هم دارد.

سیده مهتاب همچنین گواهینامه مشکی تکواندو را دارد و مدال های فراوانی به دست آورده است و آستین همت را برای ساختن آینده ای بهتر برای خود و کشورش بالا زده است.

مهتاب نقاش چیره دستی است که تابلوهای رنگانگش چون خورشید می درخشد و در اندیشه تحصیل در رشته ژنتیک است و امیدوار است که محدودیت های جسمی اش مانعی بر سر راه این آرزویش نباشد.

منبع: شمعدانی