این پروتز که در واقع یک بازوی مصنوعی است، نوعی روبات است که با مغز هدایت می شود و به یک کامپیوتر، تلفن همراه یا وسیله کمکی متصل می شود.

 ‘تراور پریدوکس’ در نوشتن مشکل دارد او که بدون دست چپ متولد شده به کمک تلفن همراه، با قرار دادن دست مصنوعی خود روی سطح صاف، برای نوشتن، تلفن کردن یا سایر کارها از این تکنولوژی بهره می گیرد.

به این ترتیب، ‘پریدوکس’ ۵۰ ساله اولین کسی است که دارای یک تلفن همراه جاسازی شده در اندام مصنوعی است.

نوکیا در این طرح کمک موثری کرد و اکنون برنامه گوشی نوکیا مدل C7 در بازوی مصنوعی ‘پریدوکس’ نصب شده است.

پریدوکس ابتدا نزد شرکت «اَپل» رفت و از آنها کمک خواست ولی ‘کوپرتینو’ سر باز زد. اکنون او با استفاده از یک دست به راحتی می نویسد و با بالا آوردن دست مصنوعی تا نزدیکی گوش یا با استفاده از بلندگوی تلفن می تواند زنگ بزند و دست سالم را آزاد بگذارد.

این اندام در واقع، یک عضو مصنوعی و یک تلفن همراه است و ادغام این دو در را به روی امکانات منحصر به فردی می گشاید. علاوه بر این که می تواند در چگونگی استفاده از اندام مصنوعی مفید باشد، به طراحان کمک می کند تا بهتر بتوانند اندام مصنوعی سفارشی برای افراد درست کنند، همچنین، این اندام کاربرد بهتر کامپیوتر و تلفن همراه را افزایش می دهد.